Lucas Patton

Four Reasons to Rejoice

Sun November 19, 2023 | Luke 10:17-24

Quasi Christianity

Sun November 5, 2023 | Luke 9:57-62

Stay the Course

Sun October 29, 2023 | Luke 9:49-56

Be Still and Know

Sun October 8, 2023 | Luke 9:28-36

Vision Casting Sunday

Sun October 1, 2023 |

Mission +Core Value 2

Sun September 17, 2023 | 1 John 2:6; Luke 9:23; 1 Cor 9:24-27

Mission + Core Value 1

Sun September 10, 2023 | 2 Corinthians 4:5

Ready or Not

Sun September 3, 2023 | Mark 13:32-37